01.09.2020 Parochie 1

Vieringen in Het Steiger

Met ingang van 1 oktober 2020 zijn de vieringen op zondag in de Dominicuskerk / Het Steiger gewijzigd. Vanaf deze datum zijn de vieringen om 9.30 uur.

Met ingang van 1 oktober begint de viering in het Steiger om 09.30 uur, een uurtje vroeger dus. Met deze wijziging zetten we als pastoraal team een flinke stap in het afstemmen van de tijden binnen de Johannes parochie en de federatie. Zo is het voor ons mogelijk om zondagochtend voor te gaan in twee vieringen op twee locaties.

We realiseren ons dat het voor u een aanpassing is, zeker voor de vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de viering zoals kosters, lectoren, koorleden, maar ook voor ieder individu. De ervaring leert dat er al snel voordelen worden ervaren van een vroeger tijdstip van vieren.

Pastor Rob Lijesen

Uit: De Kleine Johannes