Parochiebestuur


Het parochiebestuur van de Johannesparochie bestaat op dit moment uit vier leden en een notulist. Het bestuur komt in principe één keer per maand bij elkaar op de eerste woensdagavond van de maand vanaf 20.00 uur. Hoewel geen lid is diaken Ed Doe regelmatig bij de vergaderingen aanwezig.

In een parochie is altijd voldoende te doen, dus heeft u belangstelling, spreek dan eens met een van de bestuursleden of gebruik ons contactformulier.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Mgr. J. van den Hende, voorzitter
Aureel van Wersch, vice-voorzitter
Mirjam Eikenboom, secretaris
Gerard Coppus, penningmeester

Etzel van Dooren, notulist


email: secretaris@johannesparochie.nl


Mgr J. van den Hende, voorzitter en Aureel van Wersch, vice-voorzitter

Mirjam Eikenboom, secretaris, en Gerard Coppus, penningmeester

Etzel van Dooren, notulist