Parochiebestuur


Het parochiebestuur van de Johannesparochie bestaat op dit moment uit vier leden en een notulist. Het bestuur komt in principe één keer per maand bij elkaar op de eerste woensdagavond van de maand vanaf 20.00 uur. Hoewel geen lid is diaken Ed Doe regelmatig bij de vergaderingen aanwezig.

In een parochie is altijd voldoende te doen, dus heeft u belangstelling, spreek dan eens met een van de bestuursleden of gebruik ons contactformulier.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Mgr. J. van den Hende, voorzitter
vacature, vice-voorzitter
Mirjam Eikenboom, secretaris
Aureel van Wersch, penningmeester
Gerard Coppus, lid

Etzel van Dooren, notulist


Mgr J. van den Hende, voorzitter en Gerard Coppus, lid

Mirjam Eikenboom, secretaris, en Aureel van Wersch, penningmeester

Etzel van Dooren, notulist