Sacramenten


De Katholieke Kerk kent zeven sacramenten.

Het sacrament van:

  • het doopsel
  • de eucharistie
  • het vormsel
  • het huwelijk
  • de wijding
  • de ziekenzalving
  • boete en verzoening (biecht)

De sacramenten zijn werkzame tekens van de levende Heer, Jezus Christus.

Onder ieder sacrament vindt u een korte beschrijving en daarachter hoe dit sacrament in onze parochie wordt toegediend.