Wie was Johannes

Apostel
Johannes, de zoon van ZebedeĆ¼s, behoorde tot de eerste discipelen van Jezus en was misschien de jongste van hen. Hij was de enige, die op het moment van de kruisiging bij Jezus bleef. Jezus vertrouwde hem zijn moeder toe en vroeg hem voor haar te zorgen. Aan het einde van zijn leven schreef hij zijn evangelie, waarin hij verslag heeft gedaan van de gebeurtenissen waarvan hij persoonlijk getuige is geweest. Hij is ook de schrijver van het boek Openbaring , waarin hij zijn visioenen op het eiland Patmos heeft beschreven.
Hij wordt afgebeeld als jongeling met een engel en een boek, en soms met een beker met een adder erin (een priester van Diana had hem gevraagd een gifbeker leeg te drinken). Hij wordt aangeroepen tegen valse vrienden.
Patroon: boekverkopers, schrijvers, theologen, kunstenaars, tempeliers en typografen. Johannes is patroonheilige van het bisdom Den Bosch.
Naam: Johannes komt uit het Hebreeuws en betekent "Jahweh is genadig".
Feestdag:27 december
(Uit: Heiligen, 365 dagen kunst in geloof, Rosa Giorgi)