Eén parochie - drie kerken

Francisus & Clara / Hildegardis Dominicus / Het Steiger
O.L.V. van de Rozenkrans & Albertus de Grote

NOODTELEFOON
Noodgeval? Overlijden, nooddoop, toedienen van het oliesel?
06-30518516

De parochie van de H. Johannes (de Evangelist) is in 2014 ontstaan als een fusie van vier parochies in en rond het centrum van Rotterdam. In ons logo komt deze ontstaansgeschiedenis ook tot uitdrukking: vier gemeenschappen, ieder met haar eigen kleur, maar puttend uit dezelfde bron.
Dit wil de parochie tot uitdrukking brengen in een diversiteit aan vieringen. Naast de eucharistievieringen worden in onze parochie ook regelmatig woord- en communiediensten gehouden, vieringen door parochianen en Mariavieringen.
De parochie heeft veel belangstelling voor en is ook betrokken bij oecumenische processen in Rotterdam. Zo maken we deel uit van het Laurensberaad.
Naast het vieren zijn we ook gericht op de samenleving om ons heen. In een van de kerken is een afdeling van de Voedselbank aanwezig, er zijn wakes bij het detentiecentrum op Zestienhoven enz.
Tenslotte is er een regelmatig cursusaanbod, maar ook stilte-avonden, Zen-meditatie enz.
Alles vindt u in ons parochieblad De Kleine Johannes.


Op 1 januari 2016 is de vierde locatie, die van de H. Joseph, oorspronkelijk gevestigd aan de West-Kruiskade, maar sinds de jaren 1960 aan de Nieuwe Binnenweg gesloten.Josephkerk aan de West-Kruiskade - Samen met de Oud-Katholieke parochie in de Paradijskerk.

Een beschrijving van de overige drie locaties vindt u onder de stamboom van een parochie.

Franciscus & Clara

De gemeenschap Franciscus & Clara hd, zoals u in de stamboom kunt zien een lange geschiedenis van fusies achter de rug, toen zij in 2014 opging in de Johannesparochie


Dominicus / Het Steiger

Aan de enige gracht in Rotterdam staat de kerk van de H. Dominicus, bekend als Het Steiger


O.L.V. van de Rozenkrans
& Albertus de Grote

Wie vanaf de snelweg A13 Rotterdam binnen rijdt, ziet meteen de kerk van O.L.V. van de Rozenkrans & Albertus de Grote

Wie was Johannes de evangelist?

Apostel
Johannes, de zoon van Zebedeüs, behoorde tot de eerste discipelen van Jezus en was misschien de jongste van hen. Hij was de enige, die op het moment van de kruisiging bij Jezus bleef. Jezus vertrouwde hem zijn moeder toe en vroeg hem voor haar te zorgen. Aan het einde van zijn leven schreef hij zijn evangelie, waarin hij verslag heeft gedaan van de gebeurtenissen waarvan hij persoonlijk getuige is geweest. Hij is ook de schrijver van het boek Openbaring , waarin hij zijn visioenen op het eiland Patmos heeft beschreven.
Hij wordt afgebeeld als jongeling met een engel en een boek, en soms met een beker met een adder erin (een priester van Diana had hem gevraagd een gifbeker leeg te drinken). Hij wordt aangeroepen tegen valse vrienden.

Patroon: boekverkopers, schrijvers, theologen, kunstenaars, tempeliers en typografen. Johannes is patroonheilige van het bisdom Den Bosch.
Naam: Johannes komt uit het Hebreeuws en betekent "Jahweh is genadig".
Feestdag:27 december


(Uit: Heiligen, 365 dagen kunst in geloof, Rosa Giorgi)

Contacteer ons

Laat een berichtje voor ons achter

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!