Eén parochie - drie kerken

Franciscus & Clara / Hildegardis Dominicus / Het Steiger
O.L.V. van de Rozenkrans & Albertus de Grote

ADRES SECRETARIAAT:

Hammerstraat 20
3036 MD Rotterdam

ADRESSEN
KERKGEBOUWEN:

Hildegardis
Hildegardistraat 50

Dominicus / Steiger
Hang 18

OLV van de Rozenkrans & Albertus de Grote
Nicolaas Ruyschstraat 1

NOODTELEFOON

Bij een noodgeval? Overlijden, nooddoop, toedienen van het oliesel?

06-30518516 (Steiger en Blijdorp)
06-40358997(Hildegardis)


Ons parochiebestuur & pastoraal team

Ontstaan van de parochie

De parochie van de H. Johannes (de Evangelist) is in 2014 ontstaan als een fusie van vier parochies in en rond het centrum van Rotterdam. In ons logo komt deze ontstaansgeschiedenis ook tot uitdrukking: vier gemeenschappen, ieder met haar eigen kleur, maar puttend uit dezelfde bron.
Dit wil de parochie tot uitdrukking brengen in een diversiteit aan vieringen. Naast de eucharistievieringen worden in onze parochie ook regelmatig woord- en communiediensten gehouden, vieringen door parochianen en Mariavieringen.
De parochie heeft veel belangstelling voor en is ook betrokken bij oecumenische processen in Rotterdam. Zo maken we deel uit van het Laurensberaad.
Naast het vieren zijn we ook gericht op de samenleving om ons heen. In een van de kerken is een afdeling van de Voedselbank aanwezig, er zijn wakes bij het detentiecentrum op Zestienhoven enz.
Tenslotte is er een regelmatig cursusaanbod, maar ook stilte-avonden, Zen-meditatie enz.
Alles vindt u in ons parochieblad De Kleine Johannes.


Franciscus & Clara

De gemeenschap Franciscus & Clara had, zoals u in de stamboom kunt zien een lange geschiedenis van fusies achter de rug, toen zij in 2014 opging in de Johannesparochie.


Dominicus / Het Steiger

Aan de enige gracht in Rotterdam staat de kerk van de H. Dominicus, bekend als Het Steiger.


O.L.V. van de Rozenkrans
& Albertus de Grote

Wie vanaf de snelweg A13 Rotterdam binnen rijdt, ziet meteen de kerk van O.L.V. van de Rozenkrans & Albertus de Grote.

Op 1 januari 2016 is de vierde locatie, die van de H. Joseph, oorspronkelijk gevestigd aan de West-Kruiskade, maar sinds de jaren 1960 aan de Nieuwe Binnenweg gesloten.

Wie was Joseph?

Joseph of Jozef (Hebreeuws: יוֹסֵף, Yosef; Grieks: Ἰωσήφ) was volgens het Nieuwe Testament de pleegvader, of "voedstervader", van Jezus Christus. Hij was timmerman van beroep.

Afstamming

In de evangeliën Matteüs en Lucas staan onderling afwijkende stambomen van Jezus. Volgens Matteüs was Jozef een zoon van Jakob [volgens Lucas was hij een zoon van Eli].

Deze stambomen zijn historisch gezien problematisch. De stambomen in Matteüs en Lucas waren bedoeld om aan te tonen dat David, via Jozef, een verre voorvader van Jezus was. In de laatste twee eeuwen voorafgaande aan het ontstaan van het christendom ontstond namelijk de overtuiging dat de beloofde Messias een afstammeling van koning David zou zijn. De afstamming van Jezus als nakomeling van David komt al voor in de vroegste christelijke geschriften. [5] Volgens sommigen kan het verschil tussen de stambomen in Matteüs en Lucas verklaard worden door een leviraatshuwelijk. [6] Ook Maria, de moeder van Jezus, zou volgens een traditie een nakomeling van David zijn.

Vader van Jezus

Volgens Matteüs en Lucas was Jozef verloofd met Maria, die zwanger werd zonder gemeenschap met haar verloofde te hebben gehad. Jozef "wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten". In een droom verscheen echter de engel van de heer die Jozef vertelde dat Maria zwanger was door de Heilige Geest. Jozef kon gerust met Maria trouwen, hetgeen hij deed.

Volgens Lucas woonde Jozef in Nazaret en reisde hij in verband met een volkstelling met Maria naar Bethlehem "om zich te laten inschrijven". Toen zij in Bethlehem waren aangekomen, begon de bevalling en werd Jezus daar geboren.

Vlucht naar Egypte

Matteüs beschrijft hoe na Jezus' geboorte wijzen uit het oosten zochten naar de pasgeboren "koning van de Joden". Herodes hoorde hiervan en gaf zijn soldaten bevel om naar Bethlehem te gaan en alle jongetjes tot twee jaar oud te doden (de kindermoord van Bethlehem. Een engel verscheen echter in een droom aan Jozef en droeg hem op om samen met Jezus en Maria naar Egypte te vluchten.

Volgens hetzelfde verhaal kreeg Jozef na een tijd van een engel het bericht dat Herodes was gestorven. Jozef achtte het echter niet veilig om terug te keren naar Judea omdat de gewelddadige Herodes Archelaüs de nieuwe koning van Judea was. Daarom weken ze, na een aanwijzing in een droom, uit naar Nazaret in Galilea.

Laatste vermelding

De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is toen Jezus 12 jaar oud was. Tijdens Jezus' verdere optreden wordt Jozef niet genoemd, behalve om Jezus aan te duiden als Jozefs zoon.

Maria was aanwezig toen Jezus werd gekruisigd. Toen Jezus haar zag staan naast "de leerling van wie hij veel hield", verklaarde hij hen moeder en zoon. Vanaf dat moment nam deze leerling Maria in huis. Mede om deze passage wordt verondersteld dat Jozef toen al overleden was. De kerkvader Hiëronymus stelde dat Jozef al voor de doop van Jezus was gestorven, apocriefe geschriften houden het op voor de kruisiging van Jezus, in het bijzijn van Jezus.

Bron: Wikipedia

Contacteer ons

Laat een berichtje voor ons achter

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!