02.01.2021 Parochie 1

Aan alle leden van de parochie

Beste medeparochianen, broeders en zusters,

Namens het bestuur van de parochie Heilige Johannes wensen we iedereen een gelukkig, gezond en gezegend 2021! Het afgelopen jaar is in veel opzichten een uitputtend en deels teleurstellend jaar geweest. Niemand had een jaar geleden kunnen voorzien hoe ingrijpend het Corona-virus de samenleving en onze parochie zou raken. Ondanks de lockdowns, het afstand houden, het beperkte aantal mensen dat bij een viering aanwezig mocht zijn en de verliezen in de persoonlijke sfeer, zijn er lichtpunten waar wij als bestuur dankbaar voor zijn. Onze gemeenschap, en in het bijzonder de vele vrijwilligers, hebben zich in korte tijd aangepast zodat het toch mogelijk bleef om op zondag samen te komen. Parochianen hebben elkaar en anderen in de samenleving gesteund en geholpen waar mogelijk. De kerk en ons geloof toonden meermaals van bijzondere waarde te zijn in deze lastige tijden. Niet alleen in het kerkgebouw zelf, maar ook thuis en in persoonlijk gebed.

We willen onze dankbaarheid uitspreken voor het vele werk van alle vrijwilligers! We zeggen het niet vaak genoeg; maar zonder jullie kan onze parochie niet blijven bestaan. Jullie zijn de dragende kracht van onze gemeenschap en we hopen dat we nog lang een beroep mogen doen op jullie niet aflatende enthousiasme en inzet!

We zijn er helaas nog niet. Het Corona-virus blijft de samenleving ontwrichten, maar er is licht aan het einde van de tunnel! We hopen in het nieuwe jaar snel weer terug te kunnen keren naar de situatie van een jaar geleden: onbeperkt samenkomen op zondag, geen gezichtsmaskers, koffiedrinken na de viering, elkaar de vrede wensen met een handdruk of een knuffel, en nog veel meer. Een mooi vooruitzicht! Nog even volhouden.

Alle goeds, liefde, geluk en hoop voor 2021!