07.06.2024 Johannes

Aftreden bestuursleden

Aan betrokkenen bij parochie H. Johannes, Rotterdam,

Tot mijn grote spijt moet ik u berichten dat mevrouw Mirjam Eikenboom en de heer Gerard Coppus om hen moverende redenen hebben besloten terug te treden als lid van het bestuur van de parochie.
Het ontslag is inmiddels door de bisschop aanvaard.
Ik hecht er aan op deze plaats de dank en waardering jegens hen beiden uit te spreken voor hun inzet voor de parochie in de periode dat zij lid zijn geweest van het parochiebestuur.
Zodra bekend is op welke wijze kan worden voorzien in de nu ontstane vacatures, wordt u daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Aureel van Wersch, Vicevoorzitter
Rotterdam, 31 mei 2024