08.06.2024 Johannes

Een slotje op de dag – online getijdengebed – de completen


Als golven die in een altijd doorgaand ritme op het strand rollen, zo wordt in katholieke kloosters overal ter wereld dag in dag uit op vaste momenten in de dag het getijdengebed gebeden. Dit heiligen van de tijd doet de mens beseffen dat het leven zich centreert rond de Bron van ons bestaan.
Iedere donderdagavond willen wij onszelf in deze eeuwenoude gebedstraditie plaatsen en met elkaar de dagsluiting (completen) bidden. In een digitale omgeving zal worden getracht om een monastieke sfeer op te roepen die uitnodigt om tot verstilling te komen.
Theologie student Hubert Jansen zal, afgewisseld door anderen, in deze korte meditatieve gebedsviering voorgaan. De schoonheid van de woorden, de klanken van de muziek, de stiltes, de beelden op je scherm laten je 'verstaan' op een ander niveau. Volgens Hubert is deze manier van samen bidden en mediteren als balsem voor de ziel, waarin de Eeuwige de kans krijgt om een 'woordje' tot ons te spreken.
Ga in op deze uitnodiging en ervaar welke schat er verborgen ligt in de rijke monastieke traditie van het getijdengebed.
Datum: iedere donderdagavond
Tijd: van 21.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: online via het programma Zoom
Aanmelden: https://www.palliam.nl/we-zijn-bezig-met/een-slotje-op-de-dag-~-online