Vaste activiteiten in en om

Het Steiger


Dansen van Universele Vrede

Het dansen en zingen is een actieve vorm van meditatie. We dansen en zingen op mantra's uit verschillende tradities, die ons helpen in het hier en nu te komen en verbinding te voelen met onszelf en met elkaar. De dansen zijn voor iedereen toegankelijk en er is geen danservaring of goede conditie voor nodig.

Je bent altijd welkom!

Bijdrage € 5,- per keer.

Locatie: Het Steiger,1e Nieuwstraathof 2.

Zaterdagochtend van 10:00u-12:00u.

Data: vindt u op de activiteitenpagina op deze website.

Info: Gerda van der Poel en Ludy Penders: 06 - 36068075

Wake bij Detentiecentrum Zestienhoven

Iedere eerste zondag van de maand bidden we in Het Steiger bij de voorbeden voor de vluchtelingen in het Detentiecentrum Rotterdam bij Zestienhoven.

De wake

De wake wordt elke eerste zondag van maand voor de ingang van het Detentiecentrum gehouden van 16.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Diep op het terrein van het vliegveld vind je het Centrum. Voor de ingang verzamelt zich een groep mensen van ongeveer veertig man/vrouw. Zij vormen een kring. Na het welkom wordt er door allen een strijdbaar lied gezongen. Vaak is er iemand "van buiten" uitgenodigd, die iets relevants vertelt betreffende vluchtelingen. Vervolgens komen actuele ontwikkelingen rond de vluchtelingenproblematiek aan de orde.

Uitzetten of op straat zetten

Volgens een Europese richtlijn mag men hoogstens anderhalf jaar in zo'n Detentiecentrum verblijven. Sinds enige tijd kinderen nog slechts maximaal 14 dagen. Allen wachten op een rechtelijke toets over de vraagstelling of er zicht is op uitzetting. Vaak wil het land van herkomst echter zijn burger niet terugnemen. Is er geen zicht op uitzetting, dan wordt men op straat gezet en moet men binnen 24 uur het land verlaten. Dat laatste gebeurt natuurlijk vaak niet en dan wordt men illegaal. De voorzichtige schatting is, dat er ongeveer 10.000 illegalen in Rotterdam zijn. Dat is voor de Rotterdamse overheid "slechts" krap 2 procent van de totale bevolking, dus dat valt voor haar te overzien. Illegalen moeten altijd zorgen uit de handen van de overheid te blijven en kunnen nooit officieel werken. Het gevaar van uitbuiting, armoede en uitsluiting ligt daarom op de loer.

De wake duurt van 16.00 tot ongeveer 17.00 uur. We verwachten deelnemers vòòr het hek van het detentiecentrum Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Komt u ook?

Meer informatie

Welkom Onthaal: https://www.samen010.nl/projecten/alle-projecten/welkom-onthaal/

Voorbeden doen

Er zijn momenten in ieders leven, dat een ondersteunend gebed gewenst is. Voor uzelf, voor een familielid, een vriend, een collega, een kind. Of meer in het algemeen voor uw naasten, uw wijk, uw stad, de wereld.

Intenties in coronatijd

Uw gebed wordt gevraagd voor:

Alle mensen die lijden aan en onder covid 19

- Alle mensen die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis,

- alle naasten: dat zij de zieken kunnen bijstaan,

- alle overledenen: dat zij rusten in vrede,

- alle mensen die werken aan herstel.

Alle zieken, niet lijdend aan corona, bekend en onbekend:

- Dat zij aan kunnen wat op hun pad komt.

Alle mensen opgenomen in verzorgings- en verpleeghuizen

- Dat zij niet vereenzamen maar zich gesteund weten

Alle overledenen, bekend en onbekend: dat wij hen niet vergeten.

Mocht u intenties hebben: mail die dan naar: secretariaat @ hetsteiger.nl

Wij zullen alle gebeden neerleggen bij Maria en Jozef.

Intentieboeken

U kunt zelf bidden, maar u kunt uw gebed ook verder brengen door uw gebed en degene voor wie u bidt in één van de intentieboeken van de kerk op te schrijven. Zo kunnen andere mensen uw gebed meebidden. In de Mariakapel ligt een boek en in de kerk bij het beeld van Jozef. Op zondag leggen we het intentieboek van Jozef op het altaar. Soms noemen we individuele intenties uit het boek in de Mariakapel.

Ter communie

Het is Jezus die ons uitnodigt om deel te nemen aan de maaltijd. Wij allen worden door hem uitgenodigd, om te antwoorden op zijn aanbod in gemeenschap met Hem te treden.

De pastores van Het Steiger hebben vanaf de herbouw van de kerk in 1960, alle aanwezigen in de kerk uitgenodigd voor de communie. In de uitnodiging staat voorop, dat Jezus Christus als onze Leraar en onze Broeder ons uitnodigt. En wij, gelovige personen, hopen Hem op de weg van dienst aan mensen, aan de aarde en eredienst aan God, te volgen.

In gemeenschap met hem hopen we eenzelfde houding zichtbaar te maken, die Hij toonde voor zoveel kwetsbare, zondige, kleine en vreemde personen, ongeacht geslacht, ras of religie. Dit lukt lang niet altijd, maar we hopen - vervuld van de Heilige Geest die Hem bezielde - Hem te volgen op zijn Weg.

Ziek

Vanuit deze bezieling maakt Het Steiger het voor mensen, die aan bed gekluisterd zijn, mogelijk om de communie thuis of elders te ontvangen. U kunt altijd zelf een hostie voor hem of haar mee te nemen. Bent u zelf niet in de gelegenheid hiertoe of kent u iemand die niet bij de viering aanwezig kan zijn, maar wel graag de communie wil ontvangen - eventueel in combinatie met ziekenbezoek - neemt u dan contact op met het secretariaat: secretariaat@hetsteiger.nl

Glutenvrije hostie

In Het Steiger is het ook mogelijk om bij de communie een glutenvrije hostie te ontvangen. Over deze hosties zijn afspraken gemaakt met de kosters en de voorgangers. De hosties worden in aparte afgesloten doosjes zorgvuldig bewaard. Wilt u bij de communie een glutenvrije hostie ontvangen, neemt u dan éérst contact op met het secretariaat: secretariaat@hetsteiger.nl

.

Persoonlijk gesprek

Wilt u met iemand spreken over bepaalde zaken, over uw leven of over uw geloof? Dan kunt u contact opnemen met de pastoraatsgroep via het secretariaat. In geval van nood kunt u het noodnummer bellen.

Meer informatie of een afspraak

Secretariaat van Het Steiger
Open: woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
(010) 414 78 51
Noodnummer buiten openingstijden: 06 30 51 85 16
secretariaat@hetsteiger.nl

1e Nieuwstraathof 2
3011 GN Rotterdam

Verhuur van ruimtes

Rust en stilte te huur in het hart van Rotterdam

Op een A-locatie, in de schaduw van de Rabo-, Robeco- en Schielandtoren en naast de Markthal.

Er zijn diverse ruimtes te huur voor religieuze en culturele manifestaties, symposia en vergelijkbare bijeenkomsten. Geschikt voor 15 - 600 personen.

Verhuur in dagdelen is mogelijk. Prijzen en huurvoorwaarden zijn op aanvraag bij het secretariaat verkrijgbaar. Over catering kunnen nadere afspraken worden gemaakt..

De diverse ruimten zijn afzonderlijk of in combinatie te huren:

Grote kerkzaal

Geschikt voor maximaal 600 mensen
Afmeting verhoging voor de altaartafel: breedte 16 meter, lengte 3 meter.
Afmeting kerkzaal: breedte 21 meter, lengte 26 meter.
Verder aanwezig: orgel, katheder.

Kleine zaal, dagkerk

Geschikt voor maximaal 80 mensen
Afmeting: breedte 10 meter, lengte 13 meter.
Ten behoeve van grote en kleine kerkzaal zijn beschikbaar:
125 plastic stoelen
12 tafels
Geluidsinstallatie, met maximaal 3 microfoons en cd-speler

Sacristie

Geschikt voor maximaal 15 mensen.
Afmeting: breedte 4 meter, lengte 6,5 meter.

Kleine vergaderruimte 1e etage

Geschikt voor maximaal 15 mensen
Afmeting: breedte 3 meter, lengte 7 meter.
Er is 1 toilet aanwezig.

Gang rond binnentuin

Geschikt voor koffie/thee/borrel.
Bij evenementen in de grote kerk wordt hier de catering verzorgd

Algemeen

Wifi is in alle ruimtes beschikbaar.
Er is een keukenruimte (in de dagkerk) aanwezig, met koffie/thee faciliteit.
De garderobe is geschikt voor maximaal 80 personen.
Er zijn 2 toiletten aanwezig. Een hiervan heeft beugels voor mindervaliden.
Het gebouw is rolstoeltoegankelijk voor wat betreft de begane grond.
De 1e etage is alleen per trap bereikbaar.

Meer informatie

Secretariaat van Het Steiger
(010) 414 78 51
secretariaat@hetsteiger.nl
1e Nieuwstraathof 2
3011 GN Rotterdam

Laurensberaad

Het Steiger neemt deel aan het Laurensberaad, een overlegorgaan van verschillende Christelijke kerken in de binnenstad.
Het Laurensberaad organiseert activiteiten op het gebied van kerk, samenleving, cultuur en politiek. Die kerken staan volop in het leven van de stad met hun appèl op recht en menselijkheid.
Voor de programmering is het Laurensberaad steeds op zoek naar nieuwe projecten en nieuwe vormen die voor dat moment nodig zijn en vindt daar ook steeds de nodige partners buiten de kerken om.
Te denken valt bijvoorbeeld aan de Laurentiusdag, waarbij er voor een grote groep mensen aan de onderkant van de samenleving een maaltijd georganiseerd wordt, in samenwerking met het bedrijfsleven.
Of het project Stadsklooster. Er is een christelijk geïnspireerde leefgemeenschap voor alleenstaanden opgericht, die in december 2017 geopend werd.

Voor verder informatie kunt u het jaarverslag aanvragen op het emailadres: info@laurenspastoraat.nl