Caeciliakoor

Hildegardis

Het Caeciliakoor van de Hildegardiskerk.

Door de fusie van de drie kerken Allerheiligste Verlosser-Barbara, Heilige Familie en Hildegardiskerk zijn de drie koren van die kerken jaren geleden samengesmolten tot één koor.

“Het is een grote eer om dit koor te mogen leiden en muzikaal inhoud te geven aan de vieringen die worden gehouden in de kerk van mijn jeugd….” (Aldus de dirigent).

Vergeet niet dat de drie koren al reputaties hebben van een eeuw en dat ze nog steeds een verschrikkelijk belangrijk onderdeel vormen van de liturgie. Het is te danken aan de vrijwillige inzet van alle koorleden die wekelijks de repetitie bijwonen en zich uitermate dienstbaar en belangeloos opstellen ten dienste van de kerkgemeenschap.

De sfeer is bijzonder hartelijk en ontspannen; iets om eigenlijk niet te mogen missen!!....

Nieuwe leden zijn trouwens altijd zeer welkom!

Het repertoire omvat Nederlands en Latijns gezongen missen, liederen en motetten.

Het koor geeft ook een bijzondere inhoud aan de steeds vaker gehouden “Woord- en Communiediensten” die worden voorgegaan door een leek of pastor en waarbij u zich een dienst van woord, gebed en gezang moet voorstellen bekroond met het uitreiken van vooraf geconsacreerde hosties: de communie.

De tijden veranderen en zeker in deze tijd is het afzien. Maar we hopen en bidden dat we elkaar vast blijven houden en zoals pastor Rob Lijesen al zo vaak zei: "als God ergens een deur dicht doet dan gaat er ergens anders weer een luikje open."

Theo Kloeg.