15.05.2024 Johannes

Wijziging secretariaat Steiger

Vacature secretariaat ingevuld – met enige veranderingen tot gevolg.

Per 1 juli beëindigt Miep in ’t Veen haar werkzaamheden voor het parochiesecretariaat van Het Steiger. Dankzij de welwillende medewerking van Frank Jacobs en Isabelle Heuzé, beiden kerkgangers in het Steiger, is het gelukt om tot een invulling van het secretariaat te komen.
Frank Jacobs zal de hoofdtaken van het secretariaat overnemen. Hij is oud-lid van het bestuur van de Josephparochie en daarna van de Johannesparochie. Hij maakt deel uit van de redactie van het huidige federatieblad. Zo is hij al van veel parochiële zaken op de hoogte. Hij is op dinsdagmorgen beschikbaar voor dit werk. Vanaf 1 juli zal dus het secretariaat op dinsdagmorgen open zijn. Het gevolg is dat de Mariakapel vanaf 1 juli op dinsdagmorgen open is en niet meer op woensdagmorgen.
Frank Jacobs heeft gevraagd om aanvulling voor als hij vanwege vakantie, familie of andere redenen eens afwezig zal zijn. Isabelle Heuzé heeft aangeboden om dit op zich te nemen. Zij combineert dit met het werk voor haar eigen bedrijf. Met haar zijn afspraken gemaakt over de opvang voor als zij ook niet zou kunnen.
In de komende tijd wordt Frank door Miep ingewerkt. Daarna zal Frank met Isabelle de werkzaamheden doornemen.
Wij zijn blij dat het zo tot een oplossing is gekomen voor deze belangrijke post in het raderwerk van het Steiger. Wij wensen hen een goede tijd in het vervullen van deze functie.

Chris Nolet