31.01.2024 Johannes

Stilstaan bij Vrede

Het programma is als volgt:
9.00 – 20.00 uur: kerk open voor gebed, kaarsje, meditatie in grote kerkzaal
Indien gewenst : Mogelijkheid tot pastoraal gesprek
9.00 – 20.00: kruisweg lopen en bidden met de inspiratie van teksten van Etty Hillesum
Een Joodse vrouw die in Auschwitz is overleden.
In grote kerkzaal
9.00 -20.00 uur: informatie over de activiteiten van de broeders Dominicanen in Fastiv (Oekraïne)
9.00 – 20.00 uur: informatie over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
13.00 – 14.00 uur: lunchconcert
Open je hart voor vrede met orgelspel en koorzang verzorgt door Anton Doornhein (orgel) en Cantorij o.l.v. Janneke Spruijt.
Liederen rond de thema’s: vrede , aanroepen Maria en vragen om hulp aan God.
In grote kerkzaal
15.30 – 17.30 uur: kloostercollege: “Mensen zonder stem” (met vespers en samen eten)
over de Vlaamse dominicaan Dominique Pire (1910-1969) die tot nu toe de enige RK priester is die de Nobelprijs voor de Vrede mocht ontvangen.
Kloostercollege “Mensen zonder stem” | Kloostertuin Rotterdam
In dagkerk ; aanmelden noodzakelijk;
Donatie: €12,50 (NB: Laat geld nooit een reden zijn om niet te komen)
18.00 – 18.30 uur: vespers in grote kerkzaal
getijdengebed zoals dagelijks wereldwijd door velen wordt gebeden.
19.30 uur: samen eten: stamppottenbuffet. Graag aanmelden..