23.05.2023 Johannes

Afscheid Truus van Barneveld

Dit betekent ook vertrek en afscheid van veel dierbare plekken: de Laurens- en de Steigerse kerk, ze zijn belangrijk voor me geweest! Natuurlijk de vieringen, maar vooral ook de aktiviteiten en de vele ontmoetingen, de fijne reizen naar Dresden, Coventry en ons project in Roemenië. Ook de milieu en de bloemengroep en de leesgroep!

Ook in Het Steiger gingen we op reis: “Op zoek naar de wortels van het christendom”, van west naar oost: van Ierland naar Israël, Turkije en nog veel meer. Ook fijne cursussen in de kerk en elders, b.v. De Elzas, over Mr Eckhart, Buber en Levinas, niet alleen studeren, ook exposties, wijn proeven... Dit bracht dierbare vriendschappen en verbondenheid!

Helaas gaan mijn fysieke krachten acheruit, wat me heeft doen besluiten terug te gaan naar mijn geboortegrond Groningen, dichterbij mijn kinderen: ik ga in Haren wonen, daar woont mijn oudste dochter Joke.

Heel graag wil ik jullie dag zeggen en afscheid nemen op donderdag 8 juni 2023, van 16.30 tot 19.00 uur in de Dagkerk van Het Steiger.

Ik verheug me erop jullie te zien,

groet in verbondenheid, Truus van Barneveld.