30.06.2024 Johannes

Afscheid Miep in 't Veen secretariaat Steiger

Op 30 juni nam Miep in 't Veen, na uiteraard mee te hebben gezongen in het koor na de viering afscheid van het secretariaat van het Steiger.
Dir ging uiteraard niet ongemerkt voorbij. Na de sortie van Anton Doornhein sprak Magda Verheijen Miep toe, waarbij haar lof werd toegezwaaid voor al haar werk. Chris Nolet las een brief voor van Bert Kuipers, die het schilderij van het glas-in-beton raam achter in de kerk, speciaal door hem voor Miep gemaakt vergezelde.
Hierna was er nog gelegenheid om Miep en elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in de dagkerk.

Met ingang van 2 juli is het secretariaat geopend op dinsdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. De Mariakapel is dan eveneens geopend, evenals op donderdag ook van 10 tot 12 uur.