21.07.2020 Parochie 2

Protocollen "kerkelijk leven op anderhalve meter"

Op 10 juli 2020 is de nieuwe versie van het protocol "kerkelijk leven op anderhalve meter" gepubliceerd.
De meeste bestaande maatregelen blijven van kracht. Het parochiebestuur heeft tot de volgende maatregelen besloten:

  • aanmelden voor de vieringen is niet meer nodig, omdat wij er van uitgaan dat de capaciteit in de kerk voldoende is.
  • registratie en gezondheidscheck bij binnenkomst blijft gehandhaafd.
  • geen volkszang. De zang door een cantor of een koor tot maximaal 10 personen, met in acht neming van de anderhalve meter. Ook zangers worden geregistreerd.
  • de overige maatregelen, zoals afstand in de banken, handen desinfecteren bij binnenkomst en het te communie gaan blijven gehandhaafd.

Voor de volledige tekst van de protocollen verwijs ik naar de website van het Bisdom Rotterdam.