20.04.2022 Johannes

pater Louis Poot ofm overleden

Op 20 april overleed op 89-jarige leeftijd pater Louis Poot ofm.

Ter gedachtenis aan Louis Poot.

Geboren op 27 augustus 1932
Ingetreden in de Orde van de Minderbroeders: in 1952
Plechtige professie in 1956
Priester gewijd in 1959

Na een bewogen en avontuurlijk leven is Louis teruggekeerd naar zijn Schepper. Louis kan terugzien op een rijk leven. Een leven waarin mensen centraler stonden dan regels en voorschriften. Zo gaf Louis aan zijn leven als franciscaan een persoonlijke kleur.

Zijn werkzaamheden waren ook heel divers en alles deed Louis met een grote toewijding. Louis heeft op verschillende steden en locaties gewerkt en gewoond. Het meest opvallende is zijn verblijf op woonboot “Gerrit” in Amsterdam.

In Zijn werkzame leven als Franciscaan startte hij als missionaris in Karachi in Pakistan. Daarna was hij in Nederland actief als jongerenwerker, kerkelijk opbouwwerker, pastor en pastoor. Samenwerken en verbindingen maken tussen mensen was steeds zijn streven.

Vele jaren werkte Louis met veel plezier aan het rijk Gods op aarde. Was sterk en zijn fiets was voor Louis onontbeerlijk.

De laatste jaren namen zijn krachten steeds verder af en zijn lichaam wilde vaak niet meer, terwijl zijn geest gezond bleef.

Louis had wilskracht en reed hij met zijn scootmobiel nog vele kilometers per jaar. Daar kwam een einde aan in augustus 2021 toen een herseninfarct hem trof.

Op 1 september werd Louis opgenomen in Dekkerswald, herstelcentrum Nijmegen. Daar verbleef hij tot 20 april en vroeg in de morgen luisterde hij naar de roepstem van de Heer en gaf zich over. De broederschap mist in Louis een markante persoonlijkheid. Een wilskrachtig broeder die oog had voor mensen!

Hans van Bemmel. gardiaan van Louis.

Voor velen uit de Josephparochie was hij de bezielende kracht achter de laatste jaren in de parochie. Na zijn emeritaat kwam hij terug naar zijn vertrouwde Paradijskerk, waar hij jaren eerder al als pastoor had gewerkt. Van priester-assistent eens per maand werd Louis steeds meer de drijvende kracht en het aanspreekpunt voor de parochie en de parochianen.

De samenwerking met de Oud-Katholieke parochie Petrus en Paulus in de Paradijskerk lag hem zeer nauw aan het hart. De gezamenlijke vieringen in De Goede Week, waren voor hem een hoogtepunt van deze samenwerking en het deed hem dan ook veel pijn, toen dat niet meer kon. De laatste viering van de Joseph in de Paradijskerk was dan ook, zeker volgens zijn wens een oecumenische viering.

ik herinner mij Louis vooral als (voor)zanger. Wekelijks repeteerde hij op vrijdag de gezangen met organist Wouter Blacquière, die in de weekenddiensten werden gezongen. Ik hoor nog steeds de wat hese rock-stem van Louis, terwijl hij met gesloten ogen en opgeheven handen een psalm, schuldbelijdenis of zegenbede zong. Sterker als ik een van deze gezangen hoor zingen, klinkt de stem en overtuiging van Louis voor mij daar nog steeds doorhen.

Moge hij rusten in vrede.

Frank Jacobs

Op donderdag 28 wordt met een eucharistieviering afscheid van Louis genomen. Daarna wordt hij bijn broeders te rusten gelegd in Alverna.

Afscheid nemen vanaf 14.00 uur
Eucharistieviering 14.30 uur

H. Jozefkerk
Heumenseweg 32
Alverna / Wijchen