30.09.2021 Parochie 1

Kleine Johannes

In het oktobernummer o.a.

  • Onze vrijwilligers
  • Jan Laan zestig jaar geprofest
  • Maria van de Rozenkrans en Maria van Knock
  • Heiligenkalender met Franciscus van Assisi

en nog veel meer

Download een pdf van dit nummer

Het archief van De Kleine Johannes vindt u onder menu - downloads op deze site.

Losse nummers zijn verkrijgbaar op de locaties à €0,75
Voor een jaarabonnement (10 nummers €12,50, u krijgt het blad dan per post toegestuurd)
Uw abonnementsgeld kunt u overmaken naar NL 09 INGB 0000 4053 18 tnv Kerkblad De Kleine Johannes. Geeft u het ook even door aan redactie@johannesparochie.nl, dan komt u op de verzendlijst