20.05.2022 Johannes

Nederlandse en Belgische dominicanen gaan samen in één provincie

Vanaf maandag 30 mei zullen de Nederlandse en Belgische dominicanen één provincie worden. Dit gebeurt met het voorlezen van een decreet door de Magister van de orde Gerard Francisco Timoner III o.p. die hiervoor uit Rome overkomt. Het decreet vermeldt dat met ingang van 30 mei de Nederlandse provincie wordt opgeheven en een vicariaat wordt van de Belgische provincie. De Nederlandse broeders zullen door transfiliatie ‘zonen’ worden van de Belgische provincie.

Vorig jaar september stemde het kapittel van de Nederlandse broeders met algemene stemmen in met deze fusie. Doordat het aantal broeders in Nederland de afgelopen jaar flink is afgenomen was het samengaan met een andere provincie onafwendbaar. Een fusie met België lag voor de hand; tot 1860 vormden de broeders dominicanen in de Lage Landen één provincie. Nederland telt nu nog 33 broeders en vier communiteiten. In België zijn 54 broeders verdeeld over diverse gemeenschappen.

Samenwerking

In de afgelopen periode hebben broeders dominicanen al samenwerking gezocht met elkaar. Zo is er nieuwe internationale communiteit in Leuven in oprichting waarbij intensief wordt samengewerkt. De Nederlands dominicaan Richard Steenvoorde zal als prior aan deze gemeenschap leiding gaan geven.

Met de fusie komt een eind aan de Nederlandse provincie die in 1515 is ontstaan en naast Nederland ook België en het noorden van Frankrijk omvatte. Sinds 1860 kent de provincie haar huidige vorm. De Nederlandse dominicanen waren jarenlang werkzaam in vele parochies in binnenland maar ook in de missiegebieden zoals de voormalige Nederlandse Antillen, Puerto Rico en Zuid-Afrika. Daarnaast waren broeders betrokken bij de toerusting van leken in de kloosters van Huissen en Zwolle. De komende periode zullen de broeders zich bezinnen over vraag waar dominicaanse aanwezigheid gewenst is.

30 mei

Na het voorlezen van het decreet door de Magister van de Orde is er om 11.30 uur een eucharistieviering in de St. Dominicuskerk (Het Steiger) in Rotterdam. Aansluitend is er een speciaal kapittel waar de Nederlandse broeders voor de komende vier jaar een vicaris en twee overige bestuurders zullen kiezen.