10.07.2022 Johannes

Mild en betrokken

Zo noemde mgr Van den Hende de bestuursstijl van Frank Jacobs bij zijn afscheid als bestuurslid van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever Sint Laurentius. De bisschop overhandigde hem daarbij de Laurentiusplaquette als dank voor zijn werk voor de federatie.
Als moderator van de Johannesparochie herhaalde hij deze woorden een dag later toen Frank Jacobs afscheid nam als vice-voorzitter van het parochiebestuur.

Deze woorden herhaalde Aureel van Wersch bij het afscheid van hem in Het Steiger op zondag 10 juli jl. Bij deze gelegenheid overhandigde hij Frank als dank voor zijn werk als bestuurder 8 jaar in de Josephparochie en aansluitend 8 jaar in de Johannesparochie de Johannesplaquette. Na een kort dankwoord van Frank sprak Miep in t Veen nog een kort dankwoord namens de drie locaties.
Bij de koffie in de dagkerk kon een ieder hem de hand schudden.