22.02.2021 Parochie 1

(geen) afscheid pastor Rob Lijesen

Aan: de geloofsgemeenschappen van de Parochie H. Johannes

Geachte heer/mevrouw,

Inzake: (geen) afscheid pastor Rob Lijesen.

In juni 2005 is Rob Lijesen als pastor in dienst gekomen bij de voormalige Parochie H.H. Hildegardis en Antonius. Kort daarna kwamen daarbij de voormalige parochies H. Verlosser en H. Barbara, H. Familie, en ontstond de voormalige parochie Franciscus en Clara. In 2014 werd de parochie H. Johannes een feit door het samengaan met de geloofsgemeenschappen van het Steiger, Blijdorp en de Josephparochie. Pastor Rob Lijesen is bij al deze samenvoegingen betrokken geweest, heeft dit alles begeleid. Dat is niet altijd eenvoudig geweest, maar Rob stond er, was er voor alle parochianen.

De mededeling van zijn vertrek uit het Rotterdamse, en de aanvaarding van een aanstelling per 1 oktober 2020 als pastor in het pastoraal team van de parochie Sint Jan de Doper te Gouda was een klap voor velen, en niet in de laatste plaats voor onze parochie. Wij zagen Rob Lijesen niet graag vertrekken, integendeel ! Wij zijn hem voor zijn inzet in al die jaren veel dank verschuldigd.

Rob Lijesen heeft eerder aangegeven dat hij afscheid wil nemen in vieringen in het Steiger en in de Hildegardiskerk. Helaas heeft de Corona-pandemie roet in het eten gegooid. Nu de beperkingen blijven voortduren wordt de tijd tussen het vertrek van Rob Lijesen en het afscheid kunnen nemen, steeds groter. In goed overleg is besloten dat er geen afscheidsvieringen komen, helaas van uitstel naar afstel ! Wel heeft Rob Lijesen voor u nog een afscheidspresentje in petto. In de bijlagen treft u aan een toelichting van Rob Lijesen “Van uitstel naar afstel” en een kaart van Chagall met daarin onder meer een tekst van Rob Lijesen.

Het parochiebestuur zal er voor zorgen dat de presentjes in het weekeinde van 6 en 7 maart 2021 voor u beschikbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

Parochiebestuur Heilige Johannes

Frank Jacobs, voorzitter,

Mirjam Eikenboom, secretaris.