15.10.2020 Parochie 1

Caritas

Het Caritasfonds is voor mensen in acute noodsituaties, die ineens voor een grote uitgave komen te staan. Het fonds vraagt uw hulp om naastenliefde in Rotterdam tastbaar te maken.

Caritas: naastenliefde

Wie wil leven vanuit de oproep tot naastenliefde geeft ook om mede-Rotterdammers die zich zonder onze materiële hulp niet staande kunnen houden. Midden onder ons leven mensen die een zo beperkte financiële armslag hebben dat ze wel worden aangeduid met "stille armen". Onder normale omstandigheden weten ze zich juist te redden, totdat ze voor een onverwachte, grote uitgave komen te staan.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) komt in actie wanneer overheidsinstanties te traag reageren of niet thuis geven. Wanneer van familie en kennissen niets is te verwachten, terwijl er toch een acute noodsituatie opgelost moet worden. De Heilige Johannes Parochie beschikt voor dit soort gevallen over een fonds dat wordt beheerd door de PCI. Bij schrijnende gevallen kunt u, bijvoorbeeld denken aan iemand die afgesloten dreigde te worden door Eneco en door een eenmalige regeling geholpen werd, het verstrekken van de middelen voor het volgen van een opleiding om weer in eigen levensonderhoud te voorzien, etc.

Daarbuiten verstrekt de PCI ook regelmatige bijdragen aan fondsen voor hulpbehoevenden in Rotterdamse achterstandswijken, bijvoorbeeld via het pastoraat Oude Wijken en aan een fonds voor vluchtelingen zonder wettelijke status. Wij willen toch dat ze ten minste onderdak zijn en te eten hebben, maar daarvoor zijn deze "onzichtbare" medeburgers wel geheel afhankelijk van hulp van particulieren.

Als U in de problemen dreigt te komen, kunt U altijd contact opnemen met het PCI zodat wij kunnen zien wat we voor U kunnen doen (zie hieronder).

Pecunia: giften voor het fonds

De PCI doet een beroep op u, om ook ons eigen PCI-fonds te gedenken wanneer u dit jaar uw bijdrage overmaakt aan een of meer "goede doelen". En heeft u er wel eens aan gedacht de PCI op te nemen in uw testament? Uw giften komen voor 100% ten goede aan het doel van de PCI. In tegenstelling tot de grote charitatieve instellingen (zoals Leger Des Heils, Mensen In Nood, KWF) maakt onze organisatie hoegenaamd geen kosten, doordat het wordt beheerd door vrijwilligers van de Heilige Johannes. Uw PCI legt jaarlijks verantwoording af aan het bisdom. In uw belastingaangifte kunt u uw bijdrage als kerkelijke gift opvoeren als aftrekpost.

Meer informatie

U kunt zich wenden tot de PCI via het secretariaat van de Heilige Johannes Parochie.

Adres: Hammerstraat 20, 3036 MD Rotterdam

Email: info@johannesparochie.nl

Bank: NL68INGB0000079403

T.n.v. PCI vd parochie H. Johannes