11.09.2020 Parochie 1

29 september beraad Het Steiger

In de afgelopen weken zijn meerdere brieven en mededelingen op de

gemeenschap van Het Steiger afgekomen:

wijziging van de tijd van de zondagsviering per 1 oktober (zonder

echte toelichting en zonder overleg met de vrijwilligers die bij de

uitvoering betrokken zijn);

* 3 september ontvingen we de brief van het parochiebestuur met de

vraag om de (twee jaar geleden toegezegde) evaluatie van de

ontwikkeling van de gemeenschap plaats te laten vinden en tegelijk de

mededeling dat het onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van

het gebouw wordt aangehouden tot ….

* 5 september ontvingen we de mededeling van het vertrek van Rob

Lijesen, vanuit het pastorale team de pastor voor Het Steiger, en

aankondiging van de komst van diaken E. Doe.

Dit alles vraagt onderling beraad: Waar staan we en hoe gaan we verder op de korte en langere termijn?

Daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van betrokkenen bij de gemeenschap van Het Steiger op dinsdag 29 september om 19.30.

Met het oog op de corona-maatregelen wordt de bijeenkomst in de kerk gehouden.

Wij vragen u om u tevoren aan te melden via het secretariaat van het Steiger: secretariaat@hetsteiger.nl

Met vriendelijke groet,

Anton en Gerda Hendriks, Ria Mientjes, Chris Nolet.