09.06.2022 Johannes

Afscheid Frank Jacobs als vice-voorzitter van het kerkbestuur op 10 juli tijdens de viering in Het Steiger

Na 8 jaar als secretaris van het bestuur van de Josephparochie en 8 jaar als bestuurslid van de Johannesparochie, de laatste vier jaar als vice-voorzitter, is Frank Jacobs op 8 juni j.l. gestopt. Het bestuur wil tijdens de viering van 10 juli in Het Steiger met u afscheid van hem nemen.
U bent van harte uitgenodigd.

Afscheid als bestuurslid van Frank Jacobs

In 2006 vroeg pater Eric Osendarp een keer na een viering of er mensen waren, die interesse hadden in een functie in het kerkbestuur van de Josephparochie. Na wat overleg thuis besloot ik me te melden en werd ik uitgenodigd bij een bestuursvergadering thuis bij de toenmalige vice-voorzitter. Na de eerste kennismaking en een welkom als bestuurslid werd mij gevraagd of ik secretaris van het bestuur wilde worden. En zo begon de eerste termijn voor mij binnen het bestuur. Er bleken als snel achter de schermen zaken te spelen, “waarvan je als “gewone kerkganger” geen weet hebt. Zo speelde er op dat moment een conflict met de Oud-Katholieke parochie over het huurcontract van de Paradijskerk. Het oude stamde uit 1969 en was dus wel toe aan vernieuwing. Toen we met elkaar tot een goed oplossing kwamen, werd de verstandhouding met de Oud-Katholieken steeds beter. Vooral pater Louis Poot was een warm pleitbezorger voor de samenwerking. Toen mijn eerste termijn afliep en er geen nieuwe aanwas kwam, bleef ik ook voor een tweede termijn aan. Een bijzondere termijn, want een tijdlang bestond het bestuur alleen uit vice-voorzitter en mijzelf. Intussen waren de gesprekken begonnen over vergaande samenwerking tussen de parochies op de rechter Maasoever van Rotterdam. Samen met Het Steiger en OLV van de Rozenkrans & Albertus de Grote besloten we nauwer te gaan samenwerken. Dit resulteerde onder andere in het gezamenlijk kerkblad Centraal! en gezamenlijk vieren van een aantal feesten, waarbij de andere kerken gesloten bleven. De gesprekken over samenwerking werden steeds intensiever en uiteindelijk werd besloten tot een fusie van bovengenoemde drie parochies en de parochie van Franciscus en Clara.

Zo ontstond in 2014 de nieuwe parochie van Johannes. Hoewel ik me aanvankelijk had voorgenomen geen lid van het bestuur te worden, meldde ik me toch aan omdat ik vond dat ook de Joseph in het nieuwe bestuur vertegenwoordigd moest zijn. Zo begon de eerste termijn als bestuurslid van de Johannes. Een zeer intensiever periode. Allereerst door het besluit van het bisdom om de locatie van de Joseph in de Paradijskerk op 31 december 2015 te sluiten. Daarmee kwam een einde aan een unieke oecumenische samenwerking in Rotterdam. Veel intensieve gesprekken met met name vertegenwoordigers van Het Steiger en de overdracht van de kerk in Blijdorp aan het Bisdom speelden ook in deze termijn. Uiteindelijk werden zowel de Familiekerk en de Barbara en Verlosserkerk verkocht en gingen de parochianen in Blijdorp samen met de Portugeessprekende parochie het kerkgebouw gebruiken. Drie van de vier bestuurders keerden na de eerste termijn niet terug als bestuurder en ik bleef als vice-voorzitter met het nieuwe bestuur op mijn post. In deze termijn is vooral veel energie gaan zitten in de precaire financiële positie van de parochie. Deze heeft er toe geleid dat besloten is moeten worden tot de verkoop van het Steiger en mogelijk ook tot de verkoop van de Hildegardis. Voor beide kerken moet nog wel een herbestemming worden gevonden, een proces dat nog wel lange tijd in beslag zal nemen. De tweede termijn werd zeker ook getekend door de coronacrisis, waardoor veel geen doorgang kon vinden en zelfs de kerkdiensten enige tijd niet door konden gaan. Het online vergaderen is in deze tijd een goede bekende geworden. Nu na 16 jaar komt er vanaf juni een einde voor mij aan het lidmaatschap van het kerkbestuur. Een roerige periode met een aantal hoogte- en dieptepunten. Om met de hoogtepunten te eindigen: het ontstaan nu al 8 jaar van ons prachtige kerkblad De Kleine Johannes, de vernieuwde website, het instellen van de Johannesplaquette en ook het steeds sterker wordend gevoel dat we behalve 3 locaties ook één parochie zijn. Ook de samenwerking binnen onze federatie, waarvan ik ook 6 jaar bestuurslid ben geweest krijgt steeds meer gestalte.

Bij het afscheid nog wel een punt van grote zorg voor mij. Op dit moment hebben zich nog geen gegadigden gemeld voor het kerkbestuur. Juist in deze aankomende periode, waarin drastische beslissingen omtrent de gebouwen op de rails staan en daarnaast de uitdaging om toch als kerk present te blijven vind ik het van groot belang dat er ook mensen in he bestuur plaats nemen die direct bij de locaties betrokken zijn. Zeker het is een taak, die soms veel vraagt, maar die uiteindelijk veel teruggeeft. Als redactielid en webmaster en niet te vergeten kerkganger zal ik de Johannesparochie blijven volgen.

Frank Jacobs