Steiger Cantorij


Cantorij Citykerk Het Steiger Sint Dominicus.

De Cantorij van het Steiger bestaat uit 12 enthousiaste koorleden. Van oudsher hechtten de Dominicanen veel waarde aan een muzikale bijdrage bij de vieringen. Daarvoor richtten zij een cantorij op waar aandacht werd besteed aan kwaliteit door bv. stemvorming.

We zingen liederen uit de zangbundel , die aansluiten bij de liturgie, maar ook vierstemmige koorwerken uit de middeleeuwen en latere perioden. En we laten ook graag Gregoriaanse gezangen horen of een lied in een andere taal. We zingen 1x per maand op zondag bij de viering en natuurlijk op kerkelijke hoogtijdagen zoals .o.a. Kerstmis en Pasen en worden daarbij begeleid door organist Anton Doornheim.

In normale tijden (zonder Corona) repeteren we elke woensdagavond van 19.30 – 21.30 u onder de inspirerende leiding van onze dirigente Janneke Spruijt, die daarnaast ook professioneel zangeres is.

Zingt u graag en wilt u beter leren zingen dan bent u van harte welkom om eens een keer een repetitie bij te wonen. U kunt ons bereiken via de mail: secretariaat@hetsteiger.nl of robspruijt@telfort.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

detail uit het Lam Gods Jan .v. Eyck